4 நாயகிகளுடன் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள சோலோ பட பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு புகைப்படங்கள்

by Kalam - October 01, 2017 in Events
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image
Photo Image